V Uradnem listu RS št. 37/2019 z dne 10.6.2019, je bil objavljen nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb 74SUB-OB19.

Subvencije je mogoče pridobiti tudi za zamenjavo stavbnega pohištva, če se vgradijo nova lesena okna ali les-alu okna s troslojno zasteklitvijo s toplim robom (distančnik psi ≤ 0,060 W/mK) in skupnim toplotnim faktorjem okna Uw ≤ 1,1 W/m2K.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe z vključenim DDV in ne več kot 150,00 € na m2 oken oz. vrat.

VSA DOKUMENTACIJA NA EKO SKLAD SE ODDAJA PO ZAKLJUČKU DEL!

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:

1. Kopijo gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja ali spremembo namembnosti stavbe ali izpolnjeno izjavo o legalnosti.
2. Predračun oz. ponudba.
3. Račun za nakup in vgradnjo lesenih oz. les-alu oken potrjenih s strani Eko sklada z vsemi specifikacijami in RAL vgradnjo.
4. Fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine, fotografije posnete med vgradnjo iz katerih je razvidna RAL vgradnja v vseh treh straneh in fotografije vseh zamenjanih lesenih oz. les-alu oken, ki morajo biti označena v skladu s postavkami predračuna.
5. Dokazilo o plačilu celotnega računa.

Več informacij najdete na uradni strani Eko sklada: 74SUB-OB19

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=172

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na prodajo družbe, kjer vam bomo z veseljem svetovali.