V primeru renovacij poskrbimo tudi za stara okna in na vašo željo organiziramo odvoz le-teh na deponijo. Montažo novih oken pa izvedemo na enega od spodaj opisanih načinov:

Klasična montaža

purpenaKlasična montaža stavbnega pohištva je najpogosteje uporabljen način vgradnje oken.  Pri tej vrsti montaže se okvirji pritrdijo v zid s posebnimi vijaki, tesnjenje med oknom in zidom pa se doseže s  poliuretansko peno (Purpena).

Demontaža oken v primeru adaptacij je lahko popolna ali delna, slednja pride v poštev v primeru škatlastih oken, ko odstranimo le krilo okna, lesen okvir pa ohranimo. Pri demontaži pride do manjših poškodb špalet, katere vam na vašo željo tudi saniramo.

Montaža po smernicah RAL

3d-trakoviPri načinu montaže po smernicah RAL se zagotovi prehajanje vodne pare iz notranje strani okna ven, ne pa obratno. Ta način montaže preprečuje nastanek kondenza, posledično plesni in nastanek toplotnih mostov. Na zunanji strani se tesni s  paro propustno folijo ali prednatisnjenimi tesnilnimi trakovi, na notranji strani pa se kot tesnilo uporabijo paro nepropustne tesnilne folije.

RAL montaža je priporočljiva za novogradnje energetsko varčnih hiš, obvezna pa pri novorgradnjah nizkoenergijskih in pasivnih hiš.