Podjetja, ki so delovala pod blagovno znamko Glin so v preteklosti združevala različne lesarske dejavnosti in so kljub številnim organizacijskim spremembam  ohranila v današnjem času svojo temeljno dejavnost, to je proizvodnjo stavbnega pohištva.


ZGODVINA

1901

Začetki predelave lesa v Nazarjah segajo nazaj do leta 1901, ko je bila postavljena prva industrijska žaga, takrat druga po velikosti v Sloveniji, katere lastnik je bila italijanska firma Fratelli Feltrinelli. Obseg lesne predelave je skozi desetletja z gradnjo novih proizvodnih obratov postopoma naraščal.

1929

Leta 1929 je bila zgrajena takrat največja zabojarna v Sloveniji, izvoz zabojev v Izrael je rešil podjetje iz krize.

1960

Leta 1960  zgrajen obrat predelave stavbnega pohištva ter nova mehanizirana žagalnica

1967

Leta 1967 je bila zgrajena takrat največja in najmodernejša tovarna ivernih plošč v državi, v začetku osemdesetih pa še obrat za oplemenitenje ivernih plošč in proizvodnjo pohištva ter žagalnica za  drobno hlodovino.

1978

Leta 1978 pridružitev predelave ivernih plošč SOZD-u Gorenje Velenje in s tem širitev tržne mreže in uvajanje novih proizvodov.

1992

Leta 1992 razdružitev s koncernom Gorenje in reorganizacija Glina z ustanovitvijo hčerinskih družb v okviru holdinga.


 

Glin okna danes uspešno sledijo vsem trendom v branži. Odlikujejo nas kvalitetni izdelki in storitve ter dolg seznam naročnikov, ki so nam zaupali izdelavo in vgradnjo stavbnega pohištva.