SLOVENIJA

 • Diners Golf & country club Smlednik
 • Stanovanjsko naselje Perovo Kamnik
 • Stanovnjsko naselje Bohinjska Bistrica
 • Vrtec Mavrica Brežice
 • Vrtec Živ-Žav Kranj
 • Vrtec Polzela
 • OŠ Bršljin Novo mesto
 • OŠ Dobje pri Planini
 • OŠ in vrtec Nazarje
 • Glasbena šola Kobarid
 • KLS Ljubno
 • CŠOD Planica
 • CŠOD Mežica
 • Športna dvorana Kozje
 • Zdravsteveni dom Mozirje
 • Veterinarska postaja Velenje
 • Dom starejših občanov Slovenska Bistrica
 • Dom starejših občanov Prevalje
 • Mestna občina Ljubljana
 • Notranjski muzej Postojna
 • Židovska četrt Trst
 • Popotresna obnova Posočje (stanovanjski in turistični objekti)
 • …in številni ostali zasebni in javni naročniki

ITALIIJA

 • Židovska četrt Trst – obnova stanovanj
 • Ater, stanovanjski sklad Gorica – obnova stanovanj
 • Dom upokojencev Trst
 • Ortodosta – obnova stanovanjske četrti
 • Obnova židovske molilnice Trst
 • Vrtec Joanis, Pordenone

NEMČIJA, AVSTRIJA:

 • Intall Hauses gmbh (Baumgärtner, Hoeschele, Senator, Skrzeszewski…)

IZRAEL:

 • Hause fittings ltd (Hotel Yarkom, Vila Shloshh, Vila Shlilomi, Vila Yehuda Halevis…)

IRSKA: 

 • Loghaus d.o.o. (Zabaviščni park Taytoo Dublin)

HRVAŠKA, GRČIJA, CIPER, ŠPANIJA

 • turistični objekti (hoteli, apartmaji, vile…)