Okna v škatli

Okna v škatli so primerna za vgradnjo v lesene hiše iz brun. V tem primeru je enojno okno vgrajeno v škatlast okvir. Izdelavo tovrstnih oken nam zaupajo številni izdelovalci lesenih hiš tako doma kot v tujini.

Škatlasta okna

Škatlasta okna so primerna za obnove starejših stavb, ki so pod spomeniškim varstvom. V teh primerih se praviloma zahteva ohranitev obstoječega videza dvojnega okna v škatli. V Glinu smo razvili številne rešitve, ki ob takšnih renovacijah zadostijo energetski učinkovitosti in zahtevam kulturne dediščine.