Eko sklad je 24.4.2015 objavil razpis za subvencioniranje menjave starih oken z novimi lesenimi ali les-alu okni. Povrnjenih dobite do 25% priznanih stroškov oz. največ 100 € na m2  okna  do 30m2 skupne površine oken (štejejo tudi balkonska vrata ter fiksne in drsne stene). Na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka pa celo do 50% oz. 125 €/m2.

 

Novo vgrajena okna morajo imeti:

  • trojno zasteklitev
  • vmesni distančnik, ki ima toplotno prevodnost pod 0,06 W/m2K
  • skupna toplotna prevodnost okna mora biti pod 1,1 W/m2K
  • montirana morajo biti po smernicah RAL

 

Na spodnji spletni povezavi so vse podrobnosti in navodila kako uveljavljati subvencijo, mi vam pa podajamo še kratek povzetek postopka in vam pomagamo pri pripravi vloge.  https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=41

Pred vgradnjo oken je potrebno vložiti na Eko sklad:

  1. izpolnjeno vlogo z zahtevanimi prilogami
  2. predračun z žigom in podpisom (želim predračun)
  3. fotografije fasad (z ozačenimi številkami pozicij iz predračuna, vidna hišna številka)
  4. kopijo gradbenega dovoljenja oz. potrdilo UE, da ima objekt uporabno dovoljenje, v kolikor je bil zgrajen pred 31.12.1967. Enako potrdilo je potrebno predložiti, če nimate kopije gradbenega dovoljenja. Če gre za večstanovanjske stavbe potrdila ni potrebno prilagati.

Eko sklad pregleda vlogo, med tem se okna lahko že montirajo. V primeru nepopolne vloge pozove vlagateja k dopolnitvi, v primeru popolne vloge pa izda odločbo in pogodbo, katero mora vlagatelj podpisano vrniti na Eko sklad v roku 15 dni od vročitve. V primeru predložitve popolne zaključne dokumentacije na Eko sklad, sledi izplačilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni od prejema zahtevka.

Pohitite z vlogami, kajti sredstva so omejena!