Naziv: GLIN NAZARJE, Lesna industrija, d.o.o.
Naslov: Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
Direktor družbe: Dobrinko Danojević
Direktor gospodarjenja: Robert Vrhovnik
Direktorica komerciale: Darija Vrhovnik
Telefon:  (+386) 03 83 98 600
Telefax:  (+386) 03 83 98 644
ID za DDV:   SI88693422
Matična številka:  1829025
Šifra dejavnosti: 51.190
Registracija: Okrožno sodišče Celje, vložna št. 10790100
Osnovni kapital: 20.864,63 EUR
TRR:  33000-0000280903, HYPO BANKA