Poslanstvo V skupini Glin imamo postavljene prioritete tako v odnosu do zaposlenih kot do okolja. Med najpomembnejše štejemo varnost zaposlenih, skrb za njihovo zdravje, pozitivno naravnanost… Pomembna vrednota je vlaganje v strokovno izobraževanje, ki vodi v inovacije in večjo konkurenčno sposobnost podjetja. V vseh fazah poslovanja delujemo prijazno do okolja. Vizija Na temeljih več kot 110 letne tradicije želimo postati najbolj priznan izdelovalec stavbnega pohištva v Sloveniji. Svoj položaj želimo utrditi tudi na segmentu montažnih hiš,  predvsem pa želimo dvigniti prodajo vseh naših izdelkov na tujih trgih. Slednje bomo dosegli s povečanjem prihodkov na že osvojenih trgih ter z odpiranjem novih tujih trgov.